Wednesday, December 11, 2013

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-ಡಿ.8, 2013 ಭಾನುವಾರ

 ಮಾಮೂ ಮಾಮೂ ಮಾತಾಡು-ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ.


 ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಪತ್ರಕರ್ತಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ.

No comments:

Post a Comment